038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา“ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566

2024-01-20
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 2566

สถานีโทรทัศน์ NBT เข้าสัมภาษณ์ ผอ. ครูผู้สอน นักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน และเป็นผู้ประกอบการ