038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

คณะครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกิจกรรม “รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ.ระยอง ปี 2565”

2022-04-12
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564