038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

2021-11-15
โดยมี ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด นายอานุภาพ วาสะสิริ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมฯครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชะลอ การทวี และคุณสันติ พยัคฆ์ขาม มาเป็นวิทยากร การอบรมฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประกาศนักเรียนนักศึกษาที่เกิดปีพ.ศ. 2544 ที่ต้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้นำเอกสารมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 ธันวาคม 2564

คณะครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกิจกรรม “รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ.ระยอง ปี 2565”