038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาท่องเที่ยว และแผนกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ณ โครงการป่าในเมือง พระเจดีย์กลางน้าอัญมณีหนึ่งเดียวในจังหวัดระยอง

2024-06-07
กิจกรรมภายในงาน : จัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน , กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า (ปลา และปู) และกิจกรรมเก็บขยะ ทางบก และทางเรือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคระยองและบริษัทไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องสัมมนาอาชีวะ ชั้น3 ตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง

โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ระหว่างวันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง