038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

เข้าร่วมประชุม Online พร้อมสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและ EEC Automation Park และ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค แฟคตอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ AI อาชีวะ EEC

2021-02-23
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายชริทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง หัวหน้าศูนย์ประสานงานฯ EEC พร้อมด้วยคณะครูจากแผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล และหัวหน้างานความร่วมมือ หัวหน้างานอาคารสถานที่ หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานโครงการพิเศษและงานพัสดุ เข้าร่วมประชุม Online พร้อมสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและ EEC Automation Park และ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค แฟคตอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ AI อาชีวะ EEC ก่อนส่งโครงการ Infra fund ต่อไป

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการโรงแรม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2563 “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม” ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการโรงแรม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2563 “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม”