038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

GPSC จับมือกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดโครงการโซลาร์สร้างอาชีพสู่ชุมชนยั่งยืน หรือ "Solarman"

2024-05-10
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ดร.พัฑฒิ บุณยสุขานนท์ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการโซล่าร์สร้างอาชีพสู่ชุมชนยั่งยืน (Solarman) เพื่อพัฒนาทักษะการติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและปลอดภัยกับทั้งผู้ติดตั้งและผู้ใช้งาน ให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาและชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ในอนาคต การอบรมดังกล่าวฯ

เทคนิคระยอง โชว์ผลงาน นศ. งานสภากาแฟสัญจร หน.ส่วนราชการ