038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศนายธนิต เพ็ชรฉกรรจ์

ครูชำนาญการ

หัวหน้า
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นายสิปปภาส เกียรติประเสริฐ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ