038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ปิโครเคมีนางอุษณีย์ อ้นจร

ครูชำนาญการ

หัวหน้าแผนก
ปิโครเคมี

นางงามพรรณ ไพศาลทรัพย์

ครูชำนาญการ

นางนิรมล วิริยวุฒิวงศ์

ครูชำนาญการ