038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง แผนผังวิทยาลัยเทคนิคระยอง

2023-03-03
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง แผนผังวิทยาลัยเทคนิคระยอง

นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่นางสาวพีสชา สัตยาพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ "การพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ" ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคระยอง