038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ขอแสดงความยินดีกับ “ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล”ในโอกาสได้รับการสรรหาจาก สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก”

2024-05-24
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีกับ “ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล” ในโอกาสได้รับการสรรหาจาก สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU และ MOA

การแสดงทางวัฒนธรรมจีนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาการเงินเจ้อเจียง