038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

งานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองและ (EEC)นางสาวฉนิ ศรีวัฒนะ

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองและ (EEC)

นางสาวจิตรลดา เชื้อบำรุง

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองและ (EEC)