038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

#ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคระยอง

2021-02-23
#ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคระยอง

นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองและคณะ ออกเยี่ยม นางสาวอารีรัตน์ ชูสง่า นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ Excellent Model School