038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

วิทยาศาสตร์นางสาวปาริชาต ธนาภรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าแผนก
วิทยาศาสตร์

นางสาวอัญชนา งาเจือ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายเดชณรงค์ ดาวกระจาย

ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑามาศ ศรียะลา

ครูอัตราจ้าง