038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

" RYTC ONE TEAM "

2566-11-09


การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2566

"ขอแสดงความยินดี กับ 2 รางวัลชนะเลิศ" การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง