038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 ส.ค.66 ที่บริเวณอาคารอเนก ประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานมหกรรม ’Rayong Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่’ ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง มีนางนฤมล พนาสนธิ์ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในนามประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง นางกัญชลา สุขิตรก

2023-08-28
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 ส.ค.66 ที่บริเวณอาคารอเนก ประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานมหกรรม ’Rayong Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่’ ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง มีนางนฤมล พนาสนธิ์ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในนามประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง นางกัญชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง น.ส.สายทิพย์ แสงไฟ แรงงานและสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน น.ส.วรนุช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง ผู้แทนภาคเอกชน สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดฯ ภายในงานมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็นให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ประเทศสิงคโปร์ การแข่งขันช่างเครื่องปรับอากาศ มอบรางวัลผู้เข้าร่วมแข่งขันไลฟ์สดขายของ บูธนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมกรรมต่างๆ จากสถานศึกษา และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ การเสวนา’พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่’ และมีแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จทางอาชีพ’ จากเจ้าของธุรกิจ และผู้ประสบความสำเร็จในการทำงานในสถานประกอบการ เป็นต้น นางนฤมล กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เล็งเห็นความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมสำหรับแรงงานไทย และต้องการให้แรงงานไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือ มีการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เตรียมความพร้อมในการทำงานในรูปแบบใหม่ และต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด จึงได้มอบให้หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 หน่วยงานในจังหวัด กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สมุทรสาคร กำแพงเพชร ลำพูน กาฬสินธุ์ และระยอง จัดงานมหกรรม ’Rayong Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่’ ดังกล่าว ซึ่งในส่วนของจังหวัดระยอง โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ได้ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จัดงานมหกรรมดังกล่าวขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับแรงงานไทย และทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชนจะได้นำไปพัฒนา ต่อยอด นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ช่อสะอาด (ด้านการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ) ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดนำลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพแกลง

การแข่งขันสาธิตทักษะฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเปิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง