038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ


ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองนายชรินทร์ ชูชื่น

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายอานุภาพ วาสะสิริ

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

ฝ่ายวิชาการนายชาคริต รุ่งรัตน์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร