038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

การแข่งขันสาธิตทักษะฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเปิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

2023-08-28
การแข่งขันสาธิตทักษะฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเปิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 ส.ค.66 ที่บริเวณอาคารอเนก ประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานมหกรรม ’Rayong Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่’ ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง มีนางนฤมล พนาสนธิ์ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในนามประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง นางกัญชลา สุขิตรก