038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

เอกสารพัฒนาการเรียนการสอน


คู่มือ ID Plan
คู่มือ PLC
เอกสารประกอบการบรรยายการประเมินตนเองและ ID Plan
เอกสารประกอบการบรรยาย PLC
เอกสารประกอบการบรรยาย ว.21
ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ ว.21
คู่มือการจัดทำแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัย
ว.21
ว.22
เอกสารอบรม PLC 10-11 พฤศจิกายน 2561 new