038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสอนออนไลน์และระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-12-09
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร RTC-AI ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)