038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ประกาศนักเรียนนักศึกษาที่เกิดปีพ.ศ. 2544 ที่ต้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้นำเอกสารมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 ธันวาคม 2564

2021-09-22

ประกาศนักเรียนนักศึกษาที่เกิดปีพ.ศ. 2544 ที่ต้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้นำเอกสารมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 ธันวาคม 2564 เอกสารที่ต้องนำมาดำเนินการ (1) สำเนาหมายเรียก = 2 ฉบับ (2) สำเนาใบสำคัญ สด.9 = 2 ฉบับ (3) สำเนาทะเบียนบ้าน = 2 ฉบับ (4) สำเนาบัตรประชาชน = 2 ฉบับ (5) สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา = 2 ฉบับ ส่งเอกสารที่ อาจารย์ อภิรมย์ อาจารย์ ดิเรก (แผนกช่างเชื่อมโลหะ)
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)