038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชาที่ผ่าน การคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้รับทราบและปฏิบัติดังนี้

2021-05-20

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชาที่ผ่าน การคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้รับทราบและปฏิบัติดังนี้
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์