038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

กำหนดการ พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

2022-04-01
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม) ????สมัครผ่านระบบออนไลน์ตามลิงค์ด้านล่าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษารอบสองที่ได้ลงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕