You are hereการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ปี 2559

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ปี 2559


By admin - Posted on 10 พฤศจิกายน 2016

 

 ตัวอย่างแนวข้อสอบการแข่งขันทักษะระดับชาติ ปีการศึกษา 2559

 ส่งใบสมัครทาง E-mail : damrong_jin@hotmail.com

หนังสือเรียนผู้อำนวยการ เรื่อง ขอเชิญอบรมเตรียมความพร้อมและแข่งขันระดับชาติ  คลิก

การแข่งขันครั้งนี้ใช้ PLC จาก Mitsubishi รุ่น FX5U-32MT/ES โดยบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็กทริค แฟคตอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย)จำกัดและบริษัท ออโตไดแด็กติก จำกัด การแข่งขันใช้PLC FX-5U  จำนวน 2 ตัว สายต่อวงจรบานาน่าแจ็คยาวประมาณ 1 เมตร จำนวน 50 เส้น 

 ส่งใบสมัครเข้าอบรมเตรียมความพร้อมที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ายในวันที่ 18 มกราคม 2560 เท่านั้น ส่งมาที่ Email : damrong_jin@hotmail.com


 

 คลิกทีนี่

 


 


 


 

โรงแรมคาซ่าวีระวรรณ

 

แผนที่โรงแรมคาซ่าวีระวรรณ

 

รายละเอียดชุดทดลอง MPU

โจทย์การแข่งขันทักษะระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559

ใบสมัครการแข่งขันทักษะ

รายละเอียดการแข่งขัน

ใบงานชุดฝึก MPU A            ใบงานชุดฝึก MPU B           ใบงานชุดฝึก MPU C

  ชุดฝึกระบบจ่ายและเจาะชิ้นงาน

ชุดทดลองคัดแยกชิ้นงาน

 

 
 คู่มือการใช้งาน FX ขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

คู่มือการใช้งานอินเวอร์เตอร์ E700

 PLC Mitsubishi manual FX   MELSOFT Library

Thai manual Programming FX

1.STL Program and Touch F940GOT

 การใช้งาน GX Work 2

 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม GX Work2   สามารถ Sim ได้ไม่ต้องใช้ PLC

 ฝึกใช้โปรแกรม GX Work2 ก่อนนะครับ GX Work3 นำมาใช้กับ FX5U และ iQ-R 

เอกสารประกอบ BASIC GX-Work2

 การใช้งาน FX5U

การใช้งาน GX Work3

คำสั่งพื้นฐาน GX Work

Download Software GX Work 3

NEW การใช้งาน GX Works3 เบื้องต้น

เ โปรแกรม MELSOFT GX WORKS3  Trial Version (อายุการใช้งาน 20 วัน นับตั้งแต่ทำการติดตั้งตัวโปรแกรม) เมื่อใช้เกิน 20 วันจะไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้ ท่านต้อง Uninstall ยกเลิกการติดตั้งและลบ Folder  MELSOFT ที่ติดตั้งโปรแกรม และทำการติดตั้งใหม่ จึงสามารถใช้งานได้

VDO Training GX Work3 เบื้องต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์