You are hereข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา

ข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา


ส่ิงที่ต้องส่งใน ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ก.ค.ศ.3/1)

ข้อมูลวิจัยทางการศึกษา

 การใช้งานโปรแกรม SPSS

 หลักการทำวิจัย  ผศ.ดร. มนูญ  ศรีวิรัตน์

ทำไมการนำคะแนนดิบมาใช้ตัดเกรดจึงไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด  http://www.health.nu.ac.th/score/intro.htm

 คะแนนที-ปกติ(Normalized T-Score)

เป็นคะแนนมาตรฐานเช่นเดียวกับคะแนนที แต่ที-ปกตินี้จะมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ซึ่งปกติคะแนนดิบที่เราได้มานั้นมักจะไม่เป็นโค้งปกติถ้าหากเราแปลงเป็นคะแนนที โดยใช้สูตร T=10Z+50การแจกแจงของคะแนนก็ยังเป็นรูปเดิม หรือรักษาเค้าโครงของคะแนนดิบทุกประการ แต่ข้อเท็จจริงแล้ว การกระจายสติปัญญาของมนุษย์นั้น ควรจะเป็นโค้งปกติ แต่ที่ไม่เป็น เนื่องมาจากข้อสอบ หรือเครื่องมือวัดของเราคุณภาพไม่ดีพอ ดังนั้นจึงทำการปรับคะแนนให้เป็นโค้งปกติเสีย โดยการคิดเป็นคะแนนที-ปกติ(T-Score)

นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่สามารถปฏิวัติการตัดเกรดแบบคะแนนดิบหรือคะแนนเปอร์เซนต์ได้สำเร็จแบบยึดคะแนนที-ปกตินับว่าเป็นวิธีที่สมบูรณ์และดีที่สุดเท่าที่ในปัจจุบันจะมีได้ โดยหลักการเป็นการตัดสินคะแนนแบบสัมพันธ์และวิธีการใช้คะแนนT-Scoreเป็นสิ่งที่ถูกในหลักวิชา เนื่องจากมันเข้าใจง่ายและทั้งนี้คะแนนที-ปกติมีพื้นฐานมาจากคะแนนมาตรฐานและการกระจายโค้งปกติ

 

 

ความหมายของคะแนนที-ปกติ

ใครได้ T30 หมายความว่าชนะเพื่อนประมาณ 2ใน 100 คน
ใครได้ T40 หมายความว่าชนะเพื่อนประมาณ 16ใน 100 คน
ใครได้ T50 หมายความว่าชนะเพื่อนประมาณ 50ใน 100 คน
ใครได้ T60 หมายความว่าชนะเพื่อนประมาณ 84ใน 100 คน
ใครได้ T70 หมายความว่าชนะเพื่อนประมาณ 98ใน 100 คน

ลำพังคะแนนดิบเราไม่สามารถหาความหมายอะไรได้เลย เพราะไม่ได้นำไปเปรียบเทียบกับอะไร เช่น เด็กคนหนึ่งบอกพ่อว่า "พ่อครับผมได้คะแนนสังคม25คะแนน"เราจะไม่รู้ไรเลยเด็กต้องบอกต่อว่าได้25จากคะแนนเต็ม50คะแนน เราก็รู้ขึ้นมาอีกหน่อยคือทำงานไปได้50%ที่ครูมอบให้ และถ้าเราบอกต่อไปอีกว่า"คะแนนเฉลี่ยของห้องเป็น45คะแนน"เราจะรู้ทันทีว่าอยู่เกือบที่โหล่หรือสุดท้ายเลยทีเดียว แต่เรายังไม่ทราบว่าอยู่ตำแหน่งไหนแน่

แต่ถ้าเด็กคนนี้รายงานโดยใช้คะแนนT-Scoreว่า"ผมได้คะแนนของสัมคมT40"แล้ววิ่งหนีไป เราเป็นพ่อ(ที่รู้เรื่องวัดผลดี)จะรู้ว่าลูกเรามีความรู้วิชาสัมคมสูงกว่าเพื่อน 16 คน ในเพื่อน100คนทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาถามว่าคะแนนเต็มเท่าไร คะแนนสูงสุดเท่าไร ต่ำสุดเท่าไร เฉลี่ยเท่าไร

ดังนั้นเราจึงคิดว่าคะแนนT-Scoreเป็นคะแนนที่เพื่อนๆจะสามารถนำไปยื่นคะแนนโดยไม่ต้องคิดเป็นคะแนนดิบได้เลยเพราะมานเป็นคะแนนที่คิดในรูปแบบใหม่และถ้าเราจะคิดเป็นคะแนนดิบเราก้อไม่รู้ค่าSDที่แท้จริงเพราะค่าSDจะแตกต่างกันไปในแต่ละวิชา ดังนั้นเราจึงสามารถนำคะแนนT-Scoreไปยื่นคะแนนได้หายกังวลนะจ๊ะเพื่อน
 
 
การวิจัยในชั้นเรียน http://www.ipst.ac.th/research/classroom/knowledge.htm
 
การหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) คลิกที่นี่   http://www.sornor.org/?p=5428
   

 

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์