ข่าวประชาสัมพันธ์

11/22/2017 - 14:14 ประกาศให้นักเรียน-นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากขาดเรียนติดต่อกันเกิน 15 วัน และไม่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
11/21/2017 - 12:42 ประกาศการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
11/21/2017 - 12:40 ประกาศกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
11/17/2017 - 18:58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/17/2017 - 10:12 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 7 อัตรา
11/16/2017 - 09:10 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ด้วยเงินอุดหนุน)
11/13/2017 - 13:47 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์สมรรถนะยานยนต์และไอเสียพร้อมโปรแกรมฐานข้อมูลอะไหล่รถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561
11/13/2017 - 13:47 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
11/07/2017 - 13:32 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
11/06/2017 - 13:38 ประกาศสอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

LinkMenu

 
  
ศธ.

สอศ.

ระยอง

 

 

 

  

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์