ข่าวประชาสัมพันธ์

07/30/2014 - 16:00 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง
07/30/2014 - 15:12 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน 1 งาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/30/2014 - 15:06 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตกแต่งภายในอาคาร 2 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/28/2014 - 15:46 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/28/2014 - 14:23 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1 งาน
07/28/2014 - 14:18 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึก PLC จำนวน 4 ชุด
07/21/2014 - 11:38 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2557
07/21/2014 - 11:38 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2557
07/10/2014 - 13:12 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึก PLC ประจำปีงบประมาณ 2557
07/09/2014 - 15:43 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทาสีพื้น จำนวน 14 รายการ

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college


  
ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต
 

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์