ข่าวประชาสัมพันธ์

09/30/2014 - 09:40 ตารางเวรเดือนตุลาคม 2557
09/19/2014 - 18:07 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงพัฒนาห้องทดสอบโลหะวิทยาครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน
09/15/2014 - 11:10 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา
09/15/2014 - 10:35 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานสื่อ จำนวน 14 รายากร
09/15/2014 - 10:32 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 130 รายการ
09/12/2014 - 18:32 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
09/12/2014 - 18:21 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกโครงการ จำนวน 4 รายการ
09/10/2014 - 16:59 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสร้างตู้จัดเก็บและชาร์ตคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 25 รายการ ครั้งที่ 2
09/09/2014 - 15:17 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกปิโตรเคมี จำนวน 62 รายการ
09/03/2014 - 18:45 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกโครงการ จำนวน 45 รายการ

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college


  
ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต
 

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์