ข่าวประชาสัมพันธ์

04/18/2014 - 09:29 ประกาศรายชื่อลงทะเบียนมอบตัวเพิ่มเติม ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ให้มารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 21 เม.ย.2557 เวลา 09.00 -12.00 น.
04/17/2014 - 15:49 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติมรอบ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557
04/09/2014 - 13:46 ปฐมนิเทศและพัฒนาจิตนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
04/03/2014 - 16:37 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช.
04/03/2014 - 16:34 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวส.
04/01/2014 - 11:00 ประกาศแจ้งความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
03/27/2014 - 20:10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ปีการศึกษา 2557
03/25/2014 - 12:54 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศการเลื่อนวันทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวันที่ 30 มีนาคม 2557 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2557 เนื่องจากตรงกับวันเลือกตั้ง สว.
03/21/2014 - 09:05 ตารางเวรประจำเดือน เมษายน 2557
03/14/2014 - 11:05 ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college


  
ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต
 

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์