ข่าวประชาสัมพันธ์

07/21/2014 - 11:38 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2557
07/21/2014 - 11:38 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2557
07/10/2014 - 13:12 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึก PLC ประจำปีงบประมาณ 2557
07/09/2014 - 15:43 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทาสีพื้น จำนวน 14 รายการ
07/09/2014 - 10:39 เอกสารสำหรับทำวิจัยในชั้นเรียน
07/08/2014 - 16:01 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ CNC Simulation จำนวน 1 ชุด
07/08/2014 - 16:00 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้งแบบ Heavy duty พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
07/08/2014 - 10:07 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2
07/07/2014 - 11:47 กำหนดการมอบเงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557
07/02/2014 - 14:02 หนังสือใหม่ในห้องสมุดวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college


  
ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต
 

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์