ข่าวประชาสัมพันธ์

09/01/2014 - 17:51 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงพัฒนาห้องทดสอบโลหะวิทยา จำนวน 1 งาน
09/01/2014 - 17:45 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 130 เครื่อง
09/01/2014 - 17:41 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบการผลิตอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
09/01/2014 - 17:34 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกปิโตรเคมี จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2
08/26/2014 - 16:23 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารพัสดุ จำนวน 1 งาน
08/26/2014 - 16:21 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 รายากร
08/26/2014 - 16:18 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสร้างตู้จัดเก็บและชาร์ตคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 25 รายการ
08/26/2014 - 16:15 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทาสีโรงฝึกงานแผนกช่างกลโรงงาน จำนวน 1 งาน
08/25/2014 - 12:12 ตารางเวรเดือนกันยายน 2557
08/20/2014 - 16:30 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไอน้ำ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college


  
ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต
 

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์